Thứ ba, 25/02/2020 - 05:50|
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sơn La - Điện thoại 0212.3852380
Thông tin chi tiết:
Trần Quốc Bình
Phó trưởng phòng Trần Quốc Bình
Ngày tháng năm sinh 14/11/1968
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ QLGD
Trình độ ĐHSP Tiểu học, Thạc sĩ QLGD
Thuộc về bộ phận Lãnh đạo Tiểu học
Địa chỉ Tổ 3, Tô Hiệu, Tp Sơn La, Sơn La
Điện thoại 0911215468
Email binhtqsonla@gmail.com
Mạng xã hội
Hệ thống nghiệp vụ
Tài nguyên Download