Thứ tư, 29/09/2021 - 05:46|
Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học Thành phố Sơn La nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19!

Bài giảng PTTM cùng bé làm đôi chân kì diệu do cô Thu Phương thực hiện