Tuesday, 22/06/2021 - 20:41|
Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học Thành phố Sơn La nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19!

Bài giảng trực tuyến (Dạy trẻ 3-4 tuổi làm quen với Văn học)) Do cô giáo Nguyễn Thị Hạnh - Trường MN Tô Hiệu, TP Sơn La thực hiện