Tuesday, 22/06/2021 - 21:08|
Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học Thành phố Sơn La nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19!

Bài giảng trực tuyến (Dạy trẻ 4-5 tuổi ) Do cô giáo Lê Thị Phương Thảo - Trường MN Tô Hiệu, TP Sơn La thực hiện