Tuesday, 05/07/2022 - 08:06|
Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học Thành phố Sơn La nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công văn về việc đánh giá xếp loại CBQL, GV theo Chuẩn; đánh giá, phân loại CC, VC cuối năm học; đánh giá trường học; báo cáo xử lý kỷ luật

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Hướng dẫn số 09-HD/TU ngày 01/11/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về kiểm điểm đối với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; đánh giá phân loại đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, công chức, viên chức; đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm;

Thực hiện Công văn số 425/SGDĐT-TCCB ngày 05/4/2018 của Sở GD&ĐT Sơn La về đánh giá xếp loại CBQL, giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức cuối năm học; đánh giá trường học; báo cáo việc xử lý kỷ luật;

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai đánh giá xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức cuối năm học; đánh giá trường học; báo cáo việc xử lý kỷ luật công chức, viên chức năm 2017, năm 2018 như sau:

 

***Tải biểu mẫu tại đây


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết