Thứ sáu, 28/01/2022 - 09:42|
Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học Thành phố Sơn La nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19!

 

TUYỂN SINH ĐẦU CẤP THÀNH PHỐ SƠN LA

( Quý phụ huynh xem các bài hướng dẫn bên dưới và nhấn vào các nút chức năng được đánh số từ 1 đến 3 )