Tuesday, 25/02/2020 - 06:26|
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sơn La - Điện thoại 0212.3852380
Văn bản liên quan

Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố; Các trường trung học phổ thông; Các trung tâm GDNN - GDTX.

Ngày ban hành:
16/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Các phòng giáo dục và đào tạo; Các đơn vị trực thuộc Sở; Các Trung tâm GDNN&GDTX.

Ngày ban hành:
21/05/2017
Ngày hiệu lực:
17/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hệ thống nghiệp vụ
Tài nguyên Download