Tuesday, 22/06/2021 - 19:57|
Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học Thành phố Sơn La nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19!

PTTC: Bật chụm tách chân vào 5 ô - GV: Lê Thị Hương