Thứ tư, 29/09/2021 - 06:06|
Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học Thành phố Sơn La nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19!
Thông tin chi tiết:
Vũ Thanh Hải
Họ và tên Vũ Thanh Hải
Ngày tháng năm sinh 18/10/1978
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên
Trình độ ĐHSP Tiểu học
Thuộc về bộ phận Chuyên môn Tiểu học
Điện thoại 0976131893
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giáo dục Tiểu học