Wednesday, 29/09/2021 - 06:35|
Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học Thành phố Sơn La nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19!

Bài giảng (Dạy trẻ 5-6 tuổi làm quen vói toán) do cô giáo Đoàn Bích Ngọc - Trường MN Tô Hiệu, TP Sơn La thực hiện