Wednesday, 29/09/2021 - 05:30|
Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học Thành phố Sơn La nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19!

Bài giảng Phát triển nhận thức: Sắp xếp theo quy tắc của 3 đối tượng; GV: Đồng Thị Thương - MN Bế Văn Đàn

Bài giảng lĩnh vực phát triển nhận thức: Sắp xếp theo quy tắc của 3 đối tượng