Wednesday, 29/09/2021 - 06:35|
Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học Thành phố Sơn La nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19!

Bài giảng trực tuyến (cùng bé khám phá khoa học) do cô giáo Trần Thị Thanh Hoa, GV Trường MN Tô Hiệu TP Sơn La thực hiên