Wednesday, 29/09/2021 - 05:59|
Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học Thành phố Sơn La nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19!

Bài giảng trực tuyến (Dạy trẻ 5-6 tuổi LQCC h,k) Do cô giáo Quàng Hải Yến - Trường MN Tô Hiệu, TP Sơn La thực hiện