Wednesday, 29/09/2021 - 05:33|
Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học Thành phố Sơn La nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19!

Bài giảng trực tuyến

Lĩnh vực: PTTC

Nội dung: Ném trúng đích nằm ngang

Lứa tuổi 5_6 tuổi

Trường MN Hoa Phượng _ TP Sơn La