Wednesday, 29/09/2021 - 06:42|
Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học Thành phố Sơn La nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19!

Hôm nay ngày 4/5/2020 Trường TH&THCS Chiềng Ngần A TP Sơn La đón học sinh troàn trường trở lại trường học.