Thứ tư, 29/09/2021 - 05:09|
Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học Thành phố Sơn La nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19!

PTNT: Đếm đến 5, nhận biết các nhóm có 5 đối tượng, nhận biết số 5