Wednesday, 29/09/2021 - 06:35|
Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học Thành phố Sơn La nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19!

Viếng Lăng Bác - Ngữ Văn 9 - Bài giảng trực tuyến của cô giáo Lường Thị Thủy (GV THCS Chiềng An)

Bài giảng Viếng Lăng Bác do cô giáo Lường Thị Thủy - GV trường THCS Chiềng An - tp Sơn La thực hiện