Saturday, 27/11/2021 - 15:27|
Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học Thành phố Sơn La nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường MN Hua La thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 20/7/2021 của Thành ủy Sơn La về kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý trong hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Sơn La năm 2021; Thông báo số 371-TB/TU ngày 27/7/2021 của Thành ủy về phân công nhiệm vụ bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các nhà trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Sơn La.

Để đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác Bồi dưỡng chính trị hè năm 2021, ba đơn vị trường Mầm non - TH- THCS Hua La đóng trên địa bàn xã Hua La phối hợp tổ chức công tác bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các nhà trường. Trong thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 07h30’ ngày 06/8/2021 tại điểm cầu trực tuyến các xã Hua La. Thành phần tham gia bồi dưỡng chính trị gồm các đồng chí trong cấp ủy, Ban giám hiệu, Chủ tịch công đoàn các nhà trường trên địa bàn xã.

Qua việc tiếp thu lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 đã giúp CBQL, GV nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ chính trị, Hướng dẫn 03-HD/TW ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sôngs chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, thành phố trong giai đoạn hiện nay..,

Dưới đây là một số hình ảnh tham gia lớp Bồi dưỡng chính trị năm 2021 của nhà trường:


Tác giả: Hoàng Thị Bảo Hạnh
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết